Superwizja

„Superwizja jest obowiązkiem, ale i przywilejem psychoterapeuty”

                                                                                     Jan Malewski, psychoanalityk

5

 

Jestem certyfikowanym superwizorem PARPA w zakresie psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

Prowadzę superwizję grupową i indywidualną dla pracowników MOPS, asystentów rodzinnych, terapeutów uzależnień z zakresu psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia i innych grup zawodowych.

Prowadzę również superwizję w zakresie przeciwdziałania w rodzinie dla zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych, pracowników ośrodków Pomocy Społecznej, interwencji kryzysowej i innych grup zawodowych.