Psychoterapia

Najczęściej PSYCHOTERAPIA jest rozumiana jako metoda leczenia opierająca się na oddziaływaniach środkami psychologicznymi na osoby chore, cierpiące z powodu trudności w radzeniu sobie z emocjami, doświadczeniami życiowymi, czy bieżącymi sytuacjami życiowymi.

PROWADZĘ PSYCHOTERAPIĘ:

– Depresji,

– Zaburzeń nerwicowych,

– Zaburzeń osobowości.

3

 „Odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak strachu”.

Mark Twain

 

UDZIELAM PORADNICTWA I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ:

– W sytuacjach kryzysów życiowych/sytuacyjnych.