Coaching

4

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi.

Albert Einstein

Coaching to dialog z Klientem, rozmowa o tym, co dla niego jest istotne.

Coaching ma na celu znalezienie mocnych stron  klienta.

Coaching to wspieranie Klienta w osiąganiu wyznaczanych przez niego celów.

Proces coachingu kończy się zbudowaniem nowego spojrzenia na ważny dla Klienta temat, satysfakcją Klienta i osiągnięciem określonego celu.

Mam ukończone specjalistyczne studia zawodowe w zakresie coachingu.

Prowadzę :

 • coaching biznesowy (indywidualny/zespołowy),
 • life coaching.

 

Dla kogo jest coaching biznesowy?

 • Do osób chcących odkryć swój potencjał i/lub stojących w obliczu decyzji, które zmienią ich życie na lepsze.
 • Do osób, które chcą nabyć kompetencje niezbędne do osiągnięcia satysfakcji życiowej czy sukcesu zawodowego.
 • Do osób szukających balansu pomiędzy pracą a życiem prywatnym.
 • Do osób zarządzających ludźmi, które chcą być skutecznym liderami.
 • Do kadry managerskiej chcącej osiągać wyznaczone cele, zwiększać efektywność i jednocześnie być mentorem dla swoich podwładnych.
 • Do liderów, którzy chcą budować efektywne zespoły.
 • Do specjalistów chcących polepszyć jakość swojej pracy i osiągnąć samorealizację.
 • Do właścicieli firm, którzy chcą poprawić wyniki, zwiększyć sprzedaż i liczbę zadowolonych Klientów.
 • Do osób chcących lepiej radzić sobie z emocjami.
 • Dla zespołów, które potrzebują lepiej się porozumiewać, czy skuteczniej osiągać wyznaczane cele.

 

Dla kogo jest life coaching?

 • Jeżeli jesteś osobą nie wymagającą leczenia za pomocą psychoterapii.
 • Jeżeli pragniesz dokonać szybkich zmian w swoim życiu, dążysz do osiągnięcia określonych celów czy rezultatów i potrzebujesz wzmocnienia motywacji czy pomocy w ustaleniu konkretnych działań.
 • Jeżeli chcesz odkryć lub/i rozwinąć swoje zasoby.
 • Jeżeli pragniesz wzmocnić swoje kompetencje.

Skontaktuj się ze mną …

Barbara Błaż-Kapusta

Tel. +48 604 776 737

 

COACHING jest dla Ciebie !!!